Wat ga je doen

Als projectleider lever je een bijdrage aan diverse verkeerskundige verkenningen en uitvoeringsprojecten op het gebied van verkeer en vervoer. Je hebt afwisselend de rol van projectleider of projectadviseur. Je draait mee in (civiele) projecten en projecten op het gebied van onderhoud, reconstructie en nieuwbouw, en adviseert over de verkeersregelinstallaties (VRI), de bewegwijzering en de openbare verlichting (OVL). Daarnaast fungeer je als projectleider bij zelfstandige vervangingsprojecten op dit terrein.
De volgende taken vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van de specialist VRI-OVL:

 • Adviseren van de projectleiders Wegen op het gebied van VRI’s, OVL en andere verkeersmanagementmaatregelen;
 • Afstemming met collega’s over het programma van eisen bij de uitvoering van zowel civiele- als vervangingsprojecten;
 • Opstellen van uitgangspunten en toetsen van ontwerpen ; Begeleiden bij opstellen en toetsen van UAV-GC-contracten Het beoordelen van VRI, OVL en NBd ontwerptekeningen met een specifieke blik op de integraliteit;
 • Begeleiding van de uitvoering van het buitenwerk ;
 • Het testen van de systemen (FAT/SAT) inclusief de verslagleggingen hiervan; Sturen op contractuele afspraken en in het geval van civiele projecten het leveren van advies aan de projectleider/contractmanager van dat project;
 • Het onderhouden van de provinciale UAV-GC-eisenset Het opstellen en beoordelen van onderzoeksrapporten;
Wat verwachten wij

Wij zoeken een ervaren specialist met ruime projectmatige ervaring, bij voorkeur opgedaan in een
overheidsorganisatie. Er wordt vooral specifieke actuele kennis en ervaring gevraagd op het gebied van verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en bewegwijzering. Een oplossingsgerichte inzet en goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en goede communicatieve vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk. De specialist dient kennis te hebben van de RAW- en UAV-gc systematiek en over actuele productkennis te  beschikken en moet als projectleider kunnen optreden.

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van verkeerstechniek of verkeerskunde, eventueel elektrotechniek.
 • De afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de vervanging en inrichting van verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.
 • Afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig gewerkt in een overheidsorganisatie.
 • Minimaal 3 UAV-GC contracten voorbereid, opgesteld of beoordeeld. In het bezit zijn van VCA-vol.
 • Opgetreden als projectleider met verkeersregelinstallaties of openbare verlichting.
 • Werkervaring binnen een overheid.
 • Werkervaring met projectmatig werken.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel