Techcetera is een landelijk werkend adviesbureau in de Civiele Techniek en Bouwkunde. Onze adviseurs lossen kennis- en capaciteitsvraagstukken op. Dit doen we veelal op locatie bij onze klanten. Van tekenaars, werkvoorbereiders en projectleiders tot beleidsmedewerkers, projectmanagers en kostendeskundigen in de Civiele Techniek en Bouwkunde inclusief aangrenzende vakgebieden zoals bijvoorbeeld verkeer, milieu, groen etc.

Techcetera werkt samen met gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en Rijksoverheid.

Wat ga je doen?

Technische projectleiding van infrastructurele projecten en met name begeleiding groot sloop- en saneringsproject in uitvoering in een binnenstedelijk transformatie gebied (gebiedsontwikkeling)
(Zware) industrie wordt omgezet in een aantrekkelijk gebied om in te werken en te wonen. Kavels worden bouwrijp gemaakt en de bestaande infrastructuur aangepast naar de eisen die horen bij een woonomgeving. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, het gebied is volop in gebruik en dat neemt als gevolg van de transformatie alleen maar toe.
Als onderdeel van het projectteam werk je aan diverse integrale (infrastructurele) projecten. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het bouwrijp maken van kavels en het inrichten van het maaiveld van zowel tijdelijke als definitieve inrichting. Het project kent een grote dynamiek waar het gaat om planning, inhoud en wensen derden. De kandidaat moet in staat zijn snel te kunnen schakelen en een proactieve houding aan kunnen nemen.
De opdrachten variëren van input leveren tijdens de planvorming en participatie, de voorbereiding en contractvorming tot en met de realisatie en overdracht van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur en openbare ruimte projecten. Het gaat voornamelijk om projecten binnen de gebiedsontwikkeling maar ook onderhoud aan bestaande inrichting. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, afstemming en uitvoering van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan. Je zorgt voor de het PvA waarbij je stuurt op alle GOTIK elementen, Onderzoeken, voorbereiding en realisatie van het bestek, inkoopstrategie en de contract en inkoopfase. Naast je rol als projectleider weet je opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen; zo beschik je over adviserende kwaliteiten als er nog geen sprake van een project is. Ook ben je gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten, je ziet hun onderlinge samenhang en je hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving. Je levert input vanuit stakeholders en buurt t.b.v. besluitvorming en de onderbouwing van vast te stellen uitgangspunten en het definitief ontwerp.
Het projectteam hanteert een IPM-model. Als projectleider val je onder de verantwoordelijkheid van de technisch projectmanager.
De nadruk van deze uitvraag ligt in eerste instantie op de projectleiding en ondersteuning directievoering tijdens de uitvoering van een grootschalige bodemsanering. Affiniteit met sloopwerkzaamheden en bodemsaneringen is wenselijk.

Wat zoeken wij?

  • Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
  • Meer dan 7 jaar ervaring binnen lokale overheid in het werkveld infrastructuur/openbare buiten ruimte.
  • Aantoonbare ervaring met het realiseren van infrastructuur binnen de gebouwde omgeving in een eindverantwoordelijke rol als projectleider.
  • Ervaring met RAW en UAV-GC en met relevante wetgeving (milieu, duurzaamheid, EMVI aspecten).
  • Affiniteit met directievoering en projectleiding van sloopwerkzaamheden en bodemsaneringen tijdens in uitvoering zijnde projecten.
  • Je hebt gewerkt als projectleider in binnenstedelijke opgaven.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel