Techcetera is een landelijk werkend adviesbureau in de Civiele Techniek en Bouwkunde. Onze adviseurs lossen kennis- en capaciteitsvraagstukken op. Dit doen we veelal op locatie bij onze klanten. Van tekenaars, werkvoorbereiders en projectleiders tot beleidsmedewerkers, projectmanagers en kostendeskundigen in de Civiele Techniek en Bouwkunde inclusief aangrenzende vakgebieden zoals bijvoorbeeld verkeer, milieu, groen etc.

Techcetera werkt samen met gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en Rijksoverheid.

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een manager projectbeheerser(IPM) met ervaring die tevens kunnen bouwen aan een robuuste manier van opdrachtbeheersing en daarin coachend zijn voor de projectleiders. Als ervaren en zelfstandige projectbeheerser ben je verantwoordelijk voor de opdrachtbeheersing van een portefeuille aan projecten en de projectbeheersing van een aantal daarvan.
Vanuit de opdrachtbeheersing in de portefeuille bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor projectleiders. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever. Je faciliteert en helpt de accounthouder in het anticiperen op de veranderende omgeving en bedenkt efficiënte en haalbare werkprocessen gedurende de verandering. Voor een aantal projecten maak je deel uit van het projectteam als projectbeheerser op alle GROTIK aspecten.

Werkzaamheden

 • De manager draagt zorg voor een actuele financiële- en werkplanning en het risicodossier.
 • De manager verzamelt en brengt pro- actief en zelfstandig betrouwbare informatie tussen de IPM rolhouders, assetmanagement en opdrachtgever samen.
 • Geeft functioneel leiding aan de werkgroep “projectbeheersing” met adviseurs uit het werkveld.
 • Neemt deel aan het periodieke IPM overleg met de andere rolhouders en de voortgang- en rapportagegesprekken met de opdrachtgever.
 • Je borgt de financiële opdrachtbeheersing (intake, Projectvoorstel met o.a. Projectplan, kostenraming (incl capaciteitsraming), planning, opdrachtverstrekking). Ook stel je mede projectvoorstellen en kleine adviesopdrachten op en beoordeel je deze (hoofdzakelijk financieel en op risico’s en beheersmaatregelen);
 • Je hebt een actieve rol in de bijdrage aan het verzamelen, beoordelen, informeren  en rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten;
 • Je schakelt voor het halen en brengen van betrouwbare informatie tussen projectleiders, accounthouder en (gedelegeerd) opdrachtgever(s).
 • Je organiseert, faciliteert en monitort de tertiaire voortgangrapportages aan opdrachtgever voor de projecten-portefeuille. Daar waar nodig kritisch doorvragen, adviseren of meeschrijven aan de voortgangsrapportage. Bijwonen van het opdrachtgeversoverleg en voortgangsgesprekken.
 • Toezien op en naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Aandragen van verbetervoorstellen en hierin een voortrekkersrol innemen.
 • Je hebt een actieve rol in de bijdrage aan het verzamelen, beoordelen, informeren  en rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten;
 • Je organiseert, faciliteert en monitort de tertiaire voortgangrapportages aan opdrachtgever voor de projecten. Daar waar nodig kritisch doorvragen, adviseren of meeschrijven aan de voortgangsrapportage. Bijwonen van het opdrachtgeversoverleg en voortgangsgesprekken.
 • Toezien op en naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Aandragen van verbetervoorstellen en hierin een voortrekkersrol innemen.
 • Je bent daarin verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en/of aansturen van de beheersing van alle GROTIK aspecten, waaronder ook het financieel en budgetbeheer. Je opereert zelfstandig in het speelveld van kritische stakeholders (opdrachtgever, financiers, business controllers).
 • Je zorgt voor de passende stuurinformatie die in die fase van het project het meest bijdraagt aan een goede projectsturing. Je bent betrokken bij de ambtelijke voortgangsrapportages en besluitvorming in de projecten.

Wat zoeken wij?

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met technische of bedrijfskundige opleiding(en). Als studie-achtergrond valt te denken aan civiele techniek of (technische) bedrijfskunde.
 • Aantoonbare ervaringen als projectbeheerser in een achterstallige beheerprogramma in de grootstedelijke periferie. En meerdere jaren ervaring in een 4G gemeente.
 • Ervaring met het IPM samenwerkingsmodel.
 • Ervaring met verschillende projecten of programma’s in de publieke sector en binnen gemeentelijke projectenafdeling, met het opstellen van project voortgangsrapportages en het bewaren van overzicht in en over projecten.
 • Aantoonbare (handson) ervaring (minimaal 3 ervaring in de afgelopen 8 jaar) hebt op het gebied van projectbeheersing een (technische) projectomgeving van infrastructurele projecten, zowel in voorbereidings- als uitvoeringsfase.
 • Kennis en ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspecten om de projectbeheersingsrol integraal uit te kunnen voeren.
 • Ervaring in het bijdragen aan projectplannen en projectkwaliteitsmanagement. Goede schriftelijke vaardigheden (vertaling van informatie naar stuurinformatie voor project, opdrachtgever en accounthouder).
 • Kennis van en ervaring met de rol van projectbeheerser op programma/portefeuille van projecten in de infrastructuur en gebiedsontwikkeling in voorbereidings- en uitvoeringsfase binnen grootstedelijke omgeving. Ervaring binnen het IPM-model als projectbeheerser is een pre.
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring op het gebied van financiële systemen, overzichten en rapportage en de implementatie ervan in projecten.
 • Affiniteit/ervaring met werken in de publieke sector. Ervaring met werken in de publieke sector (opdracht gevende kant van projecten) en in verschillende projecten.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel