Techcetera is een landelijk werkend adviesbureau in de Civiele Techniek en Bouwkunde. Onze adviseurs lossen kennis- en capaciteitsvraagstukken op. Dit doen we veelal op locatie bij onze klanten. Van tekenaars, werkvoorbereiders en projectleiders tot beleidsmedewerkers, projectmanagers en kostendeskundigen in de Civiele Techniek en Bouwkunde inclusief aangrenzende vakgebieden zoals bijvoorbeeld verkeer, milieu, groen etc.

Techcetera werkt samen met gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en Rijksoverheid.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een ervaren, praktisch ingestelde werkvoorbereider voor civieltechnische projecten op het gebied van maaiveld inrichting en gebiedsontwikkeling. Je bent betrokken bij de totale scope van maaiveld inrichting, maak je tekeningen, van planvorming tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen en kabels- en leidingenprocedures. De voor je werkzaamheden benodigde onderzoeken zoals inmetingen en onderzoek zet je uit bij derden en je bewaakt de geleverde kwaliteit. Ook stel je faseringsplannen, tijdelijke maatregelen, kostenramingen en RAW-bestekken op. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau, en ook met externe partners zoals netbeheerders.

Wat zoeken wij?

  • Je beschikt over een HBO diploma civiel techniek.
  • Minimaal vijf jaar werkervaring in de afgelopen zeven jaar met werken in de RAW en UAV.
  • In de afgelopen vijf jaar heb je minimaal drie jaar ervaring met digitaal tekenen in het kader van civieltechnische projecten.
  • Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring met werkvoorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, faseringen.
  • Aantoonbare ervaring met het vastleggen van nieuwe K&L tracés (b.v. wenstracé-procedure) en overleg met nutsbedrijven.
  • Je hebt gewerkt voor projecten in een stedelijke omgeving in een gemeente met >100.000 inwoners.
  • Ervaring met het opstellen van BLVC-plannen.
  • Ervaring in het werken in complexe projecten. Complex is integraal, meerdere disciplines zoals verharding, K&L, V&G, groen, constructies of sanering.
  • Je hebt aantoonbare ervaring van minimaal 3 jaar met opstellen van RAW bestekken in relatie tot gebiedsontwikkeling en/of instandhouding.
  • Aantoonbare ervaring van minimaal 3 jaar met Puccini, tekenstandaard NLCS en Microstation. Deze ervaring is maximaal 4 jaar oud.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel