Toezichthouder Openbare Verlichting

De werkzaamheden bestaan uit het toezichthouden op aannemers bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (preventief en correctief) aan de openbare verlichting. Als vakbekwame en zelfstandige toezichthouder word je breed ingezet.

Je zal vooral buiten aanwezig zijn, vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukte van de omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. De werkzaamheden betreffen het dagelijks onderhoud, preventief onderhoud, klussen en projecten en hebben betrekking op openbare verlichting, verledding programma, lichtkunst, illuminatie, decoratieve verlichting (LSD) en klokken.

Werkzaamheden
 • Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de werkzaamheden met betrekking tot de in het (onderhouds) contract benoemde kwaliteit/kwantiteit en planning. Hierin ben je de oren en ogen op het werk en heb je ervaring met de UAV, UAV-gc en RAW-systematiek;
 • Je controleert de werkzaamheden van de aannemer steekproefsgewijs tijdens en na afloop van het werk. Om dit goed te kunnen doen ken je het bestek of ander contract tot in de details en de NEN1010-NEN3140 normen. Tevens hou je toezicht of de regelgeving voor veilig werken in acht wordt genomen;
 • Je controleert de gereed gemelde storingsmeldingen op werking (100% controle);
 • Je maakt afspraken over de techniek, planning en materialen met de aannemer. Als rechterhand van de directievoerder zorg je voor een adequate vastlegging van termijnen, meer- en minderwerk en bereid je eind- en deelafrekeningen voor;
 • Daarnaast ben je als toezichthouder verantwoordelijk voor het bijhouden van de bestekadministratie. Je bent verantwoordelijk voor de registratie van controle en bevindingen op objectniveau voor alle soorten meldingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en begeleiden naar een oplossing van complexe storingen inclusief de registratie van de handelingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op en het verwerken van de revisies n.a.v. herstel en schade;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van meldingen inzake lichthinder en geeft opdracht hierover richting aannemers;
 • Je legt contact met nutsbedrijven, (onder)aannemers, burgers en andere betrokken partijen indien de aannemer belemmerd wordt in de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Als toezichthouder ben je tevens het eerste aanspreekpunt voor nutsbedrijven, (onder)aannemers, aanvrager en andere betrokken partijen;
 • Je signaleert ongewenste situaties in de stad en adviseert en rapporteert hierover;
 • De toezichthouder houdt de actuele status van een storing/klus bij en rapporteert hierover;
Eisen
 • In het bezit van een erkende en relevante mbo diploma.
 • In het bezit van een geldig VCA-certificaat.
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als toezichthouder openbare verlichting of vergelijkbaar.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met verschillende contractvormen, waaronder RAW/UAV, OMOP en UAV-gc.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel