Vacature Toezichthouder / directievoerder

Als toezichthouder / directievoerder ben jij direct betrokken bij de realisatie van projecten in de openbare ruimte. Jij beoordeelt het resultaat.

Wat ga je doen?

Als toezichthouder / directievoerder begeleid en coördineer je onder verantwoordelijkheid van de Senior civiel- en cultuurtechnische werken. Je bewaakt de voortgangscontrole en verzorgt de nacalculatie. Je voert de werkadministratie tijdens de uitvoeringsfase, zoals bouwverslagen, termijnstaten, meer- en minderwerk staten en de eindafrekening. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je kleine projecten kunt voorbereiden zoals, aanbrengen van bestrating, aanbrengen van beplanting of diverse grondwerkzaamheden.

Je werkt in teamverband met projectleider, adviseurs en werkvoorbereiders. In de voorbereidingsfase heb je een toetsende en adviserende rol. Tijdens de uitvoeringsfase beoordeel je de aannemer op zijn werkwijze en de kwaliteit van zijn werkzaamheden. Onze projecten zijn rioolvervanging, aanleggen wegen, inrichten nieuwe woonlocaties en ook onderhoud en aanbrengen van bruggen en (historische) kademuren.

Je volgt ontwikkelingen in de branche dan ook op de voet. Je legt de verbinding tussen stakeholders en processen.

Wat neem je mee?

Minimaal een afgeronde mbo opleiding (bijvoorkeur in civieltechnische richting) aangevuld met minimaal 3 jaar aantoonbare, relevante werkervaring;

Kennis en ervaring met projectmanagement;

  • Je beschikt over certificaat VCA Basis Veiligheid of bent bereid dit te behalen;
  • Kennis van gemeentelijke organisaties en verhoudingen;
  • Bij voorkeur heb je ervaring met RAW, UAV, UAV-GC en VISI;

Je vraagt door en overtuigt men van de bedoeling van een vraag. Hierin neem jij het belang van de klant als uitgangspunt en levert binnen de door de organisatie geboden kaders maatwerk. Je maakt duidelijke afspraken en zorgt voor een follow-up. Je werkt bewust volgens de geldende kwaliteitseisen en reageert corrigerend wanneer het product onder de maat is. Je stelt het onderwerp kwaliteit regelmatig ter discussie.

Als toezichthouder / directievoerder durf jij een standpunt en beslissingen te nemen. Je maakt aan de omgeving duidelijk welke doelstellingen moeten worden gerealiseerd en weet medewerking te krijgen om de gestelde doelen te halen.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel