Vacature Specialist kabels en leidingen

Je opereert als adviseur van de opdrachtgever op het gebied van K&L en hebt inzicht in de Verlegregeling, TW en verrekening BLVC-kostenverrekening. Je bent enthousiast en secuur. Daarnaast heb je een organiserend vermogen, kun je integraal adviseren, bent effectief en zakelijk waar nodig. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders.

Werkzaamheden
 • Het onderhouden van goede relatie met netbeheerders om afstemming effectief te laten verlopen;
 • Het signaleren van (complexe) vraagstukken op het gebied van energie en nutsvoorzieningen en deze kaderen en agenderen bij interne organisatieonderdelen en externe betrokkenen (ontwikkelaars, netbeheerders);
 • Het in beeld brengen van de impact van bovengrondse plannen (herinrichting straten, bouwplannen) op ondergrondse infrastructuur en afstemmen met maaiveldontwerpers en netbeheerders;
 • Het bewaken van raakvlakken met omliggende projecten; Het in beeld brengen en inpassen van benodigde uitbreiding van energie en nutsvoorzieningen (van kavel- tot wijkniveau) voor nieuwbouw;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van (technisch) managers op het gebied van energie en nutsvoorzieningen;
 • Het signaleren van kansen van planvorming tot uitvoering voor het combineren van werkzaamheden die anders als losse werken worden uitgevoerd.
 • Het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen met netbeheerders (Buitengewoon Coördinatie Overleg);
 • Grootschalige verlegging ontwerpen en voorbereiden in de Kabelweg.
Wat zoeken wij?
 • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau, hetzij via een hbo-diploma of mbo-plus Weg- en Waterbouw/Civiele Techniek.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol als projectcoördinator kabels en leidingen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met UAV-contracten.
 • Je hebt tenminste 10 jaar aantoonbare ervaring met het vakgebied Kabels en Leidingen. Het gaat dan om zaken als de WIOR, kennis van relevante wetgeving op het vakgebied, de WION en specifieke technische kennis en ervaring (boren, persen, enzovoort).

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Print vacature

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgot Password