Techcetera is een landelijk werkend adviesbureau in de Civiele Techniek en Bouwkunde. Onze adviseurs lossen kennis- en capaciteitsvraagstukken op. Dit doen we veelal op locatie bij onze klanten. Van tekenaars, werkvoorbereiders en projectleiders tot beleidsmedewerkers, projectmanagers en kostendeskundigen in de Civiele Techniek en Bouwkunde inclusief aangrenzende vakgebieden zoals bijvoorbeeld verkeer, milieu, groen etc.

Techcetera werkt samen met gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en Rijksoverheid.

Wat ga je doen?
Wij zoeken een projectleider civiele techniek met ervaring in infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De opdrachten variëren van strategische vraagstukken in de planvorming tot en met de begeleiding van complexe uitvoeringsvraagstukken. Als projectleider ben je met name verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan. Ook tijdens de uitvoering speel je een belangrijke rol. Je bent zowel in staat om inhoudelijk te sturen op en in de operationele technisch inhoud en inhoudelijke te sparren met jouw project teamleden, als om op tactisch en strategisch niveau te schakelen met de integraal projectmanager en de opdrachtgever over de technische organisatie van de projectopgaven.

De complexiteit van je werk zit soms in de techniek, soms in een omgeving, soms in de belangen van betrokken partijen en meestal in alle drie.

Je bent verantwoordelijk voor alle GROTICK-aspecten van de projecten en verzorgt hierover de communicatie naar de integraal projectleider n de opdrachtgever van het project(gebied). Je neemt als adviseur deel aan het ontwerpteam en projectteam met de opdrachtgever, beheerder, planner en ontwerper. Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van de civieltechnische werkzaamheden waarvoor de planning wordt afgestemd met de ontwikkelaars/zelfbouwers, (bouw)aannemers en nutsbedrijven. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van jouw projectteam met daarin onder andere de werkvoorbereider, de projectbeheerser, de directievoerder en de toezichthouder. Naast je projectteam stuur je ook externe partijen aan voor het opstellen van engineering producten en stel je hiervoor, samen met de voornbereider, de uitvragen op. Daarnaast adviseer je de omgevingsmanager over de communicatie naar bewoners, zowel via participatietrajecten als schriftelijk. Je bent verantwoordelijk voor de afstemming met stakeholders, zoals verkeerscommissie, beheerders, vergunningverleners, ontwerpers etc.

Wat zoeken wij?

  • Afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in de Civiele Techniek.
  • Minimaal 4 jaar ervaring als civieltechnisch projectleider op het gebied van planvorming, voorbereiding en uitvoering van civieltechnische projecten in een grootstedelijke omgeving (G4, of 100k+-gemeente). Deze ervaring is recent, maximaal 10 jaar oud.
  • Als civieltechnisch projectleider heb je minimaal 4 jaar ervaring met maaiveldinrichting, kabel- en leidingcoördinatie, infrastructuur, faseringen en gebiedsontwikkeling. Deze ervaring is recent, maximaal 10 jaar oud.
  • Als civieltechnisch projectleider heb je minimaal 4 jaar ervaring in het aansturen van een projectteam en het onderhouden van contacten met opdrachtgevers, ontwerpers, nutsbedrijven, bouwende partijen, omgevingsmanagers, beheerders etc. en is in staat te schakelen tussen de soms tegenstrijdige belangen van deze stakeholders. Deze ervaring is recent, maximaal 10 jaar oud.
  • Aantoonbaar ervaring met de ontwikkeling van vastgoed bij kennisinstellingen en particuliere bedrijven. Ervaring is recent, niet ouder dan 3 jaar.
  • Je bent de sparringpartner van en geeft strategische input aan de contractmanager voor contractvorming. Ervaring is recent, niet ouder dan 3 jaar.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met intensieve participatieprojecten. Ervaring is recent, niet ouder dan 3 jaar.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met bodemsanering. Deze ervaring is recent, niet ouder dan 3 jaar.

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Vacature overzicht

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password

Deel