Directievoerder (UAV) vliegbasis Volkel

By 12 februari 2024

Vacature Directievoerder (UAV) vliegbasis Volkel – Bouwkunde en/of civiele techniek Voor twee projecten op vliegbasis Volkel, welke binnen afzienbare tijd gegund worden aan de markt, is er binnen de kernteams behoefte aan een directievoerder die de opdrachtgever kan vertegenwoordigen conform de UAV 2012. Het betreft de volgende 2 projecten: kantoor- en lesgebouw vliegbasis Volkel en […]

Read More

Specialist kabels en leidingen

By 13 november 2023

Vacature Specialist kabels en leidingen Je opereert als adviseur van de opdrachtgever op het gebied van K&L en hebt inzicht in de Verlegregeling, TW en verrekening BLVC-kostenverrekening. Je bent enthousiast en secuur. Daarnaast heb je een organiserend vermogen, kun je integraal adviseren, bent effectief en zakelijk waar nodig. Voor deze activiteiten werk je nauw samen […]

Read More

Werkvoorbereider openbare verlichting

By 29 december 2022

Vacature: Werkvoorbereider Openbare Verlichting De voorbereider brengt zijn kennis over openbare verlichting in. Ook is hij op de hoogte van procedures in de verschillende klussen, grootschalige onderhoudsprojecten en nieuwbouwprojecten gerelateerd aan openbare verlichting bij een 4G-gemeente. Je beheerst het gehele proces vanaf het vertalen van klantwensen, ontwerp, engineering, voorbereidingsactiviteiten tot uitvoering voor klussen, grootschalige onderhoudsprojecten […]

Read More

Technisch Manager

By 18 november 2022

Vacature: Technisch Manager In de rol van technisch manager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in de fase van technische voorbereiding t/m aanbesteding en realisatie. In de ontwerpfase ben je een stevige adviseur en kijkt daarbij integraal. Inpassing van kabels en leidingen, afstemming met beheer op beheerbaarheid, verkeersveiligheid en behalen van duurzaamheidsdoelen. Het […]

Read More

Civiel technische projectleider

By 2 september 2022

Vacature: Civiel technische projectleider Werken aan complexe civiel technische projecten. Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding door middel van het opstellen van projectbrieven en projectcontracten, het ontwerpen van projectstructuur, het inschakelen van in- of externe capaciteit en het creëren van werkbare randvoorwaarden. En natuurlijk heb je zicht op de doorontwikkeling van beleidsambities en vertaalt deze […]

Read More

Civieltechnische toezichthouder

By 23 juli 2022

Vacature: Civieltechnische toezichthouder Wij zoeken een enthousiaste en proactieve toezichthouder die zorg draagt voor een deskundige en daadkrachtige aansturing van het uitvoerende bouwproces en verantwoordelijk is voor het toezicht op de technische naleving van het contract. Je hebt kennis en ervaring met civieltechnische, binnenstedelijke projecten (groot onderhoud, herinrichtingen en rioolvervanging). Je durft verder te kijken […]

Read More

Technisch Manager

By 10 juni 2022

Vacature: Technisch Manager Wij zoeken een Technisch Manager voor een infrastructureel project: de reconstructie van een weg met kruising inclusief sanering van de ondergrond, in een gebiedsontwikkeling. Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, bestuurlijke besluitvorming en uitvoering van het project en stuur je een projectteam van wisselende samenstelling en grootte aan. […]

Read More

Directievoerder

By 19 mei 2022

Wat ga je doen? Als directievoerder voor civieltechnische projecten op het gebied van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte ga je je breed inzetten voor de projecten in uitvoering. Je zal vooral buiten op de bouwplaats aanwezig zijn en vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. Toezicht houden op het werk van de aannemer […]

Read More

Projectleider Buitenruimte

By 14 mei 2022

Projectleider Buitenruimte Als Projectleider Buitenruimte ben je met jouw team verantwoordelijk voor het projectmanagement en de bijbehorende budgetten. De Projectleider is binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-/aanbesteding-/en/of realisatiefase van meerdere projecten. Het betreft een divers pallet aan buitenruimte projecten die in het kader van nieuwbouw of instandhouding worden opgedragen. Ook de voorbereiding, […]

Read More

Vacature Werkvoorbereider

By 12 april 2022

Werkvoorbereider Als vakbekwame en zelfstandige werkvoorbereider maak je tekeningen, van planvorming tot en met bestek. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan uitvoeringsfaseringen, kabels- en leidingenprocedures, en stel je desgewenst BLVC-plannen op. De voor je werkzaamheden benodigde onderzoeken zoals inmetingen en asfaltonderzoek zet je uit bij derden en je bewaakt de geleverde kwaliteit. Ook stel […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgot Password

Job Quick Search