Vacature: (Senior) Adviseur Contractmanagement

Als sr. adviseur contractmanagement houd je je bezig met het gehele proces van inkoop- en contractmanagement voor renovatieprojecten aan de Rijkswegen in of aangrenzend aan het gebied Midden-Nederland. Het in uitvoering brengen van grootschalig onderhoud en of aanbrengen of vervangen van geluidsschermen zijn je belangrijkste projectopgaves. Naast voorbereiding van aanbestedingsdossiers, onderhoud je na gunning dagelijks contact met de opdrachtnemer(s) onder regie, aansturing en verantwoordelijkheid van de contractmanager (IPM-rolhouder).

Je richt je binnen het projectteam op de contractvoorbereiding, –aanbesteding en –uitvoering richting verschillende (markt)partijen. Dit doe je zowel voor de grootschalige opgaves, als voor de secundaire inkopen (bv. conditionerende onderzoeken).

Binnen het projectteam ben jij de inhoudelijke vraagbaak voor de betreffende contracten. Je werkt nauw samen met je collega’s binnen het projectteam, met stakeholders en andere relevante disciplines. Je draagt bij aan een professionele invulling van contractmanagement en aan een optimale kennisuitwisseling.

Tijdens de contractuitvoering(en) spreek je opdrachtnemers aan op het niet nakomen van afspraken als dit zich voordoet. Je zorgt voor besluitvorming rondom contractwijzigingen en voor sluitende administraties. Te denken valt aan het voorbereiden van prestatieverklaringen, het opstellen van concept contractwijzigingen, – toetsuitvragen, – rapportages en verslagleggingen. En vanuit deze handelingen draag je bij aan het up to date houden van het risicodossier. Jij weet raad met minder gangbare en nieuwe zaken en uitdagingen en komt hiervoor gevraagd en ongevraagd met passende alternatieven en adviezen.

Wat zoeken wij

  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van Civiele Techniek, Technische bedrijfskunde of soortgelijk.
  • Je bent in het bezit van het Certificaat Lead-auditor NEN-EN-ISO-9001.
  • 5 jaar aantoonbare werkervaring met contractmanagement binnen het GWW werkterrein.
  • Kennis en werkervaring in aanbestedingen met MKI-waarde (Milieukosten Indicator) voor duurzaam asfalt.
  • Kennis van en aantoonbare werkervaring met E&C-, D&C-, Prestatie- en ingenieursdienstencontracten
  • Ervaring met UAV-GC, ARBIT/ARVODI, EMVI, ISO9001, Aanbestedingswet 2012 en Systeemgerichte Contractbeheersing.
  • Ervaring als contractgemachtigde (UAV-gc) op een Werk.
  • Aantoonbare werkervaring met het IPM-model (integraal projectmanagement model).
  • Je hebt kennis van en aantoonbare werkervaring met risicomanagement, systems engineering, assetmanagement, projectbeheersing, en kwaliteitsmanagement.
  • Je bent in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).

Voor nadere informatie kun je direct contact opnemen met Techcetera, telefoon 085 02 20 010 of stuur een bericht naar info@techcetera.nl

Print vacature

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgot Password